Terapia metodą Tomatisa®:

Pomóż swojemu dziecku przezwyciężyć
trudności i rozwinąć potencjał!!!
Dzięki metodzie Tomatisa®

Jeżeli Ty lub Twoje dziecko chcesz:

 • zwiększyć efektywność uczenia się (np. czytania, pisania),

 • zmniejszyć liczbę popełnianych błędów ortograficznych,

 • poprawić tempo zapamiętywania informacji,

 • poprawić koncentrację i uwagę,

 • poprawić posługiwanie się mową,

 • polepszyć skuteczność komunikacji,

 • zmniejszyć nadwrażliwość na dźwięki oraz inne bodźce sensoryczne,

 • poprawić koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową,

 • ograniczyć problemy motoryczne, poprawić równowagę i orientację w przestrzeni,

 • zwiększyć motywację do nauki i działania,

 • skuteczniej radzić sobie z emocjami (np. ze stanami lękowymi) i stresem,

 • lepiej wykorzystywać posiadany potencjał,

 • wzmocnić funkcję słuchową i usprawnić pracę mózgu,

 • polepszyć koncentrację i zmniejszyć męczliwość,

 • poprawić jakość głosu i muzykalność,

 • zwiększyć wiarę w siebie.

 •  

  Metoda Tomatisa®  przeznaczona jest m.in. dla:

 • dzieci i dorosłych z problemami szkolnymi: zaburzeniami pamięci, uwagi, koncentracji, dysleksją, dysortografią itp.,

 • dzieci i dorosłych z problemami np. w czytaniu, nauce języków obcych,

 • dzieci 6-7 letnich niedojrzałych (emocjonalnie i społecznie) do rozpoczęcia nauki szkolnej,

 • dzieci i młodzieży autystycznej, z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), zespołem Downa, Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym,

 • dzieci i młodzieży z zaburzoną koordynacją i integracją sensomotoryczną (zaburzenia integracji sensorycznej),

 • osób chcących doskonalić swój potencjał,

 • osób z opóźnionym lub nieprawidłowym rozwojem mowy (również dorosłych),

 • dzieci, młodzieży i dorosłych z problemami emocjonalnymi, żyjących w stresie, mających trudności w kontaktach społecznych, doświadczających depresji,

 • osób uczących się języków, jako przygotowanie ucha do nauki języków obcych.

 

Jeżeli Twój dotychczasowy wysiłek i metody zawiodły, warto działać inaczej! Zapraszam.

Zadzwoń: 691-351-555