Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Instytut Kształcenia Umiejętności Miękkich

to firma specjalizująca się w świadczeniu usług szkoleniowych z zakresu tzw. umiejętności interpersonalnych, pomocy psychologicznej oraz hipnoterapii. Ważne jest dla nas stworzenie Państwu warunków, które pozwolą osiągnąć założone cele szkolenia poprzez pogłębienie wiedzy, udoskonalenie umiejętności, motywowanie do zmian, a w efekcie zwiększenie skuteczności działania. W prowadzonych przez nas szkoleniach kładziemy nacisk przede wszystkim na to, by potrafili Skok
Państwo wykorzystać efekty szkolenia w życiu codziennym. Pamiętamy o tym, że warsztat jest środkiem do celu, a nie celem samym w sobie, dlatego zachęcamy Państwa do łączenia zdobytych na warsztacie doświadczeń z życiem zawodowym i prywatnym. Kładziemy nacisk na ćwiczenie praktycznych umiejętności możliwych do natychmiastowego zastosowania. Kierujemy się zasadą pracy na pozytywach. Organizując szkolenia dopasowujemy się indywidualnie do Państwa potrzeb. Stale dbamy o swój rozwój. Naszą ofertę poszerzamy i udoskonalamy dostosowując do wymagań rynku. Dbamy o bardzo wysoką jakość oferowanych przez nas usług.