Szkoła Trenerów Biznesu

Zajęcia odbywają się w niezależnych grupach w Lublinie, Warszawie, Poznaniu i w Rzeszowie.
Prosimy o zapisywanie się na zajęcia w wybranej przez Państwa miejscowości.

Copyright (c)123RF Stock Photos

Jak zdobyć autorytet i odnieść sukces w kontaktach
indywidualnych oraz w pracy z grupą?

   Fachowość i kompetencje nie wystarczą, by radzić sobie z ludźmi. Niezbędne są umiejętności przekazywania wiedzy i oddziaływania na innych. Misją naszej szkoły jest nauczenie jak nawiązywać dobre kontakty z ludźmi i pozyskiwać klientów.

   Szkoła Trenerów Biznesu to roczny, kompleksowy cykl szkoleniowo-rozwojowy. Łączymy tradycyjne sposoby szkolenia trenerów, z nowatorską, wypracowaną przez nas metodą. Przekazujemy wiedzę i umiejętności tym, którzy są gotowi na sukces w zawodowych i osobistych kontaktach, chcą nauczyć się radzenia sobie z ludźmi. Zajęcia  obejmują dodatkowo m.in. zdobycie umiejętności właściwej autoprezentacji i wywierania wpływu na ludzi, umiejętność trafnego wnioskowania na podstawie obserwacji, radzenie sobie z trudnym rozmówcą, poznanie specyfiki pracy związanej z mężczyznami i kobietami.  W czasie zajęć w Szkole Trenerów stwarzamy uczestnikom okazję do rozwoju twardych, specjalistycznych kompetencji, do zdobycia praktycznego doświadczenia oraz przygotowujemy ich do samodzielnego projektowania i prowadzenia szkoleń. 18 wyjątkowych bloków tematycznych opracowaliśmy specjalnie z myślą o wyzwaniach, przed którymi stają trenerzy. Program Szkoły został zaprojektowany w oparciu o Model IKUM i ma na celu wyposażenie absolwentów we wszystkie istotne z punktu widzenia pracy trenera biznesu kompetencje.

   Oferta Szkoła Trenerów Biznesu adresowana jest zarówno do osób początkujących, jak i dla osób od dawna praktykujących w zawodzie. Słuchaczami szkoły mogą być ludzie, którzy chcą odnieść sukces w kontaktach indywidualnych i w pracy z grupą. Pragną udoskonalić swój warsztat trenerski, które poszukują nowych inspiracji oraz chcą poszerzyć obszar swoich kompetencji, pracownicy firm szkoleniowych, nauczyciele, menadżerowie zajmujący się rozwojem podwładnych, kandydaci do zawodu trenerskiego oraz wszystkie osoby, które chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie umiejętności projektowania, przygotowania i przeprowadzania szkoleń, którzy planują w przyszłości rozpocząć pracę w zawodzie trenera, dla osób prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne. Słuchaczami Szkoły mogą być również pracownicy firm szkoleniowych, działów szkoleń i działów personalnych, animatorzy życia społecznego i kulturalnego, a także osoby, które w związku ze swoimi zadaniami zawodowymi powinny radzić sobie w kontaktach z ludźmi oraz wszyscy, którzy w swojej pracy wykorzystują szkolenie jako narzędzie doskonalenia kompetencji zawodowych i interpersonalnych.

Copyright (c)123RF Stock Photos

Projekt IKUM różni się od przedsięwzięć o podobnym charakterze tym, że oferuje:

·  Autorski pakiet szkoleń.

·  Wiedzę w pigułce. W trakcie 10 weekendowych zjazdów 18 bloków tematycznych.

· Doświadczenie kadry trenerskiej: zespół IKUM tworzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i trenerskim, którzy są autorami licznych projektów szkoleniowych.

·  Metodykę: szkolenia prowadzone są metodami warsztatowymi, aktywnymi i odnoszącymi się do realnych, praktycznych zagadnień.  Prowadzone są w formie warsztatowej. Zgodnie z życzeniem – wystąpienia uczestników są nagrywane na nośniki video i analizowane przez grupę.

·   Indywidualne podejście do każdego uczestnika.

· Wieloaspektowy program rozwoju kompetencji trenerskich. Program dostarcza kluczowych umiejętności trenerskich, które pozwalają na efektywną pracę z odbiorcą indywidualnym i grupą szkoleniową.

Zajęcia odbywają się w soboty (9:00-18:00) i w niedziele (9:00-17:00). Program obejmuje łącznie 210 godzin dydaktycznych w formie 10 spotkań weekendowych, w skład których wchodzi 18 bloków tematycznych.

Certyfikaty: Uczestnicy na zakończenie zajęć otrzymują Certyfikat ukończenia Szkoły Trenerów Biznesu Instytutu Kształcenia Umiejętności Miękkich, z wyróżnioną ilością godzin i tematami zajęć. Może go otrzymać osoba, która była obecna na 80% zajęć warsztatowych oraz odbyła superwizję grupową. W przypadku udziału w Szkole w wymiarze mniejszym niż wskazany powyżej, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w Szkole Trenerów Biznesu ze wskazaniem liczby godzin odbytych zajęć.

Copyright (c)123RF Stock Photos

Program:

Zjazd I.
Trening rozwoju osobistego.

Zjazd II.
1. Skuteczna komunikacja.
2. Sukces dzięki rozmowie.

Zjazd III.
1. Jak właściwie budować relacje z płcią przeciwną. Podobieństwa i różnice w rozumowaniu, realizacji zadań, pracy i planowaniu przyszłości.
2. Asertywność.

Zjazd  IV.
1. Rozumienie i kontrola procesu grupowego.
2. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Zjazd V.
1. Sztuka obserwacji.
2. Sztuka autoprezentacji.

Zjazd VI.
1. Psychologia sprzedaży dla trenerów.
2. Elementy NLP.

Zjazd VII.
1. Badanie potrzeb szkoleniowych.
2. Budowanie modułów szkoleniowych.
3. Ewaluacja szkoleń.

Zjazd VIII.
Metody aktywne pracy z grupą.

Zjazd IX.
1. Jak nie dać się zmanipulować. Techniki wpływu, które pozwalają odnieść sukces.
2. Techniki relaksacyjne i ich zastosowanie.

Zjazd X.
Warsztat superwizyjny.

 

Copyright (c)123RF Stock Photos

 

Organizatorzy i realizatorzy: Nasi wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych szkoleń, realizacji dużych projektów oraz mają doświadczenie coachingowe. Pracują jako trenerzy, prowadzą firmy szkoleniowe. Mają przygotowanie psychologiczne i biznesowe, co pozwala ukazywać im pełnię możliwości, jakie stwarza praca w zawodzie trenera.

Procedura rekrutacyjna: przesłanie pocztą elektroniczną (dokument z podpisem) lub tradycyjną Formularza Zgłoszenia. O rezerwacji miejsc w danej edycji decyduje kolejność zgłoszeń, a także dokonanie przez Uczestnika wpłaty w wysokości 8 459,00 zł brutto z góry lub I raty w wysokości 4 750,00 zł brutto co najmniej 10 dni przed datą rozpoczęcia danej edycji Szkoły Trenerów Biznesu oraz przedstawienia potwierdzenia dokonania wpłaty.

Liczebność grupy 12–16 osób. Taka liczba uczestników stwarza możliwości bliskiego kontaktu z uczestnikami oraz trenerem, zapewnia uważność na potrzeby każdego uczestnika.

Cena:  8 459,00 zł płatne jednorazowo lub 4 750,00 zł płatne w dwóch ratach.   

Cena promocyjna: do 31 V 2020: 7 478,00 zł
cena zwyczajna od 01 VI do 04 IX 2020: 7 928,00 zł
cena ostateczna od 05 IX 2020: 8 459,00 zł

Sam zdecyduj ile zapłacisz! Im wcześniej się zapiszesz, tym więcej zaoszczędzisz! Aby zarezerwować niższą cenę, wystarczy wysłać formularz zgłoszeniowy i opłacić szkolenie.

Cena Warsztatów obejmuje:
·
210 godzin intensywnego kursu
·  certyfikat uczestnictwa w warsztatach
· przerwy kawowe i obiad w postaci drugiego dania
·  możliwość konsultacji z trenerami prowadzącymi po szkoleniu

Copyright (c)123RF Stock Photos

Zapisz się teraz.
Zarezerwuj sobie miejsce.

   
pdf    Formularz zgłoszeniowy wraz z harmonogramem XVIII edycji STB - (plik pdf)


word    Formularz zgłoszeniowy wraz z harmonogramem XVIII edycji STB - (plik word)


oo    Formularz zgłoszeniowy wraz z harmonogramem XVIII edycji STB - (plik odt)